انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: ناصرمسروری

مرتبه علمی: استادیار پایه 17

پست الکترونیکی : n.masrouri@gmail.com

سوابق تحصیلی


دکتری تخصصی (Ph.D) : ریاضی محض ( گرایش هندسه ) - دانشگاه آنکارا - 1390

کارشناسی ارشد (M.Sc) : ریاضی کاربردی ( گرایش تحقیق در عملیات ) - دانشگاه آزاد واحد لاهیجان - 1376

کارشناسی (B.S) : ریاضی محض - دانشگاه تبریز - 1373


عنوان پایان نامه دکتری:

جرکت های فرنه ورویه ها                                                                                            Frenet Motions and Surfaces        

استاد راهنما :      Prof. Dr. Yusuf Yayli


عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

کارایی اندازه درتحلیل پوششی داده ها (DEA)

استادراهنما: دکترمحمدرضا علیرضایی


مهارتهای تحقیقاتی:

  • آشنايی با نرم افزارهای  Excel , Word , Matlab
  • حرکتهای هندسی
  • خمینه ها
  • PDE
  • کواترنیونها
  • درونیابی

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.